PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN

Xã Cẩm Sơn trước năm 1010 thuộc huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh đến năm 1010 mới sát nhập về huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương với tên gọi là xã Hải Triều . Từ năm 1956 xã mang tên Cẩm Sơn.

Xã Cẩm Sơn có  diện tích khoảng 4 km2 nằm bên bờ sông Thái Bình. Do lụt lội liên tiếp xảy ra gây thiệt hại và khó khăn trong đời sống, thực hiện Nghị Quyết số 28/CP ngày 16/2/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc giải phóng lòng sông, khơi thông dòng chảy sông Thái Bình, dân cư Cẩm Sơn một bộ phận chuyển vào nội đồng, một bộ phận di chuyển về địa điểm hiện nay, cách quê cũ 8 km.

Cẩm Sơn hôm nay không ngừng đổi mới :100% đường liên thôn được lát gạch và trải bê tông, nhiều nhà kiên cố cao tầng to đẹp được xây dựng, có điện sáng khắp đường thôn ngõ xóm, có trường học ríu rít tiếng em thơ. Cẩm Sơn còn là xã điển hình của tỉnh Hải Dương về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá. Năm 1996, xã Cẩm Sơn được UBND tỉnh công nhận là "Làng xã văn  hoá" đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Năm 2003, xã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu:"Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Năm 2007, Cẩm Sơn được công nhận danh hiệu: "Làng văn  hoá - sức khoẻ".

Cẩm Sơn tự hào là quê hương có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Từ thời phong kiến, truyền thống đó đã được các thế hệ phát huy. Có nhiều tấm gương thành đạt bằng con đường học hành, khoa bảng.