PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3300 
2  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3300 
3  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3300 
4  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3300 
5  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3300 
6  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3800 
7  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3800 
8  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   3800 
9  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   7400 
10  Bài tập Ngữ văn 6 Tập một   7400 
123