PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoach thực hiện qui chế dân chủ NH 2019 - 2020 21/09/2019 [HyperLink19]
2 Kế hoach công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020 21/09/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoach công tác giáo dục thể chất y tế trường học NH 2019-2020 21/09/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoach công tác chủ nhiệm năm học 2019 - 2020 21/09/2019 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 21/09/2019 [HyperLink19]
6 Kế hoạch chiến lược (bổ xung) 21/06/2019 [HyperLink19]
7 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 10/06/2019 [HyperLink19]
8 Báo cáo KĐCL và duy trì trường chuẩn quốc gia theo thông tư 18 10/06/2019 [HyperLink19]
9 Kế hoạch KĐCL và duy trì trường chuẩn Quốc gia 10/06/2019 [HyperLink19]
10 Ban chỉ đạo Trang Website của nhà trường 18/05/2019 [HyperLink19]
11 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 23/01/2019 [HyperLink19]
12 Qui chế hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2020 23/01/2019 [HyperLink19]
13 Kế hoạch hoạch động hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2020 23/01/2019 [HyperLink19]
14 TKB HKII 2018-2019- THCS CẨM SƠN 23/01/2019 [HyperLink19]
15 BẢNG ĐIỂM THI VÀO THPT CỦA HỌC SINH LỚP 9, NĂM HỌC 2013-2014 27/07/2014 [HyperLink19]
16 Quy định quản lý, sử dụng phầm mềm quản lý điểm của Sở GD-ĐT Hải Dương 12/09/2013 [HyperLink19]
17 Quy chế sử dụng Sổ điểm điện tử của Trường THCS Cẩm Sơn 12/09/2013 [HyperLink19]
18 Quyết định thành lập Ban biên tập website và quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên website Trường THCS Cẩm Sơn 16/10/2012 [HyperLink19]
19 Thông tư ban hành quy chế dạy thêm học thêm từ 1/7/2012 11/07/2012 [HyperLink19]
20 Thủ tục xin cấp lại bản sao bằng TN THCS 09/07/2012 [HyperLink19]
    
12