PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Thị Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 14/02/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 2- Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi cấp huyện khối 9 môn Giải toán trên máy tính cầm tay+Thể dục
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Đức Dũng
   Sinh ngày: 10/04/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi cấp huyện khối 9 môn Tiếng Anh
   Năm học: 2013 - 2014
   Ngô Thị Dương
   Sinh ngày: 26/02/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi huyện khối 9 môn Địa lý
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Văn Hiếu
   Sinh ngày: 04/02/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:     Học sinh giỏi cấp huyện môn Thể dục
   Năm học: 2013 - 2014
   Bùi Thị Thúy Hoàn
   Sinh ngày: 17/12/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi huyện khối 9 môn Sinh học
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Thị Nhàn
   Sinh ngày: 08/04/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 3 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi cấp huyện khối 9 môn Ngữ văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Thu Trang
   Sinh ngày: 30/10/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 2- Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi cấp huyện môn Thể dục
   Năm học: 2013 - 2014
   Đỗ Thị Vân
   Sinh ngày: 25/08/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn 1 - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi huyện khối 9 môn Lịch sử
   Năm học: 2013 - 2014
   Phùng Thị Tuyết Mai
   Sinh ngày: 24/03/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thôn 1- Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Giải nhì cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Phạm Thị Mai Quyên
   Sinh ngày: 02/12/1999  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thôn 1- Cẩm Sơn - Cẩm Giàng
   Thành tích:    Học sinh giỏi huyện khối 9 môn Toán+Hoá học
   Năm học: 2013 - 2014
123