PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Ninh Thị DungÂm nhạc6A36    
2Ninh Thị DungÂm nhạc7A24    
3Ninh Thị DungÂm nhạc7B29    
4Ninh Thị DungÂm nhạc8A36    
5Ninh Thị DungÂm nhạc9A36    
6Chu Thị KhanhCông nghệ6A36    
7Cao Thị BảnCông nghệ7A24    
8Cao Thị BảnCông nghệ7B29    
9Phạm Tiến HạnhCông nghệ8A36    
10Cao Thị BảnCông nghệ9A36    
11Nguyễn Đình CửuĐịa lí6A36    
12Nguyễn Thị HườngĐịa lí7A24    
13Nguyễn Thị HườngĐịa lí7B29    
14Nguyễn Thị HườngĐịa lí8A36    
15Nguyễn Thị HườngĐịa lí9A36    
16Nguyễn Đình CửuGdcd6A36    
17Trần Đức VũGdcd7A24    
18Trần Đức VũGdcd7B29    
19Trần Đức VũGdcd8A36    
20Trần Đức VũGdcd9A36    
21Nguyễn Văn ThiệpHóa học8A36    
22Nguyễn Văn ThiệpHóa học9A36    
23Bùi Thị NgaLịch sử6A36    
24Bùi Thị NgaLịch sử7A24    
25Bùi Thị NgaLịch sử7B29    
26Bùi Thị NgaLịch sử8A36    
27Bùi Thị NgaLịch sử9A36    
28Phùng Văn TuệMĩ thuật6A36    
29Phùng Văn TuệMĩ thuật7A24    
30Phùng Văn TuệMĩ thuật7B29    
31Phùng Văn TuệMĩ thuật8A36    
32Phùng Văn TuệMĩ thuật9A36    
33Hoàng Thị Lan AnhNgoại ngữ6A36    
34Nguyễn Thị HuyềnNgoại ngữ7A24    
35Nguyễn Thị HuyềnNgoại ngữ7B29    
36Hoàng Thị Lan AnhNgoại ngữ8A36    
37Hoàng Thị Lan AnhNgoại ngữ9A36    
38Đoàn Thị ThoanNgữ văn6A36    
39Hồ Thị HuệNgữ văn7A24    
40Hồ Thị HuệNgữ văn7B29    
41Bùi Thị NgaNgữ văn8A36    
42Bùi Thị HằngNgữ văn9A36    
43Cao Thị BảnSinh học6A36    
44Cao Thị BảnSinh học7A24    
45Cao Thị BảnSinh học7B29    
46Cao Thị BảnSinh học8A36    
47Cao Thị BảnSinh học9A36    
48Chu Thị KhanhThể dục6A36    
49Chu Thị KhanhThể dục7A24    
50Chu Thị KhanhThể dục7B29    
51Chu Thị KhanhThể dục8A36    
52Chu Thị KhanhThể dục9A36    
53Nguyễn Văn ThiệpToán6A36    
54Phạm Tiến HạnhToán7A24    
55Phạm Tiến HạnhToán7B29    
56Nguyễn Xuân DươngToán8A36    
57Nguyễn Thị ThuânToán9A36    
58Đoàn Thị ThoanTự chọn6A     
59Nguyễn Văn ThiệpTự chọn6A     
60Phạm Tiến HạnhTự chọn7A     
61Hồ Thị HuệTự chọn7A     
62Hồ Thị HuệTự chọn7B     
63Phạm Tiến HạnhTự chọn7B     
64Bùi Thị NgaTự chọn8A     
65Nguyễn Thị ThuânTự chọn8A     
66Bùi Thị HằngTự chọn9A     
67Nguyễn Thị ThuânTự chọn9A     
68Nguyễn Thị ThuânVật lí6A36    
69Nguyễn Thị ThuânVật lí7A24    
70Nguyễn Thị ThuânVật lí7B29    
71Nguyễn Thị ThuânVật lí8A36    
72Nguyễn Thị ThuânVật lí9A36