PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Xuân Dương - Phó hệu trưởng
Địa chỉ: Xã Cẩm Sơn - Huyện Cẩm Giàng -Tỉnh Hải Dương - ĐT:03203 789 157
Web: http://thcscamson.camgiang.edu.vn - Email: thcscamsonhd@gmail.com
Đăng nhập