PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Chu Thị Khanh6A
2Hồ Thị Huệ7A
3Phạm Tiến Hạnh7B
4Bùi Thị Nga8A
5Bùi Thị Hằng9A