PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
    Nguyễn Văn thiệp
    Nguyễn Văn thiệp
    Nguyễn Văn thiệp
    Nguyễn Văn thiệp
11Tập hợp. số phần tử của tập hợp Nguyễn Văn thiệp
12Tập hợp số tự nhiên Nguyễn Văn thiệp
13Ghi số tự nhiên Nguyễn Văn thiệp
24Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Nguyễn Văn thiệp
25Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
26Phép cộng và phép nhân Nguyễn Văn thiệp
37Luyện tập 1 Nguyễn Văn thiệp
38Luyện tập 2 Nguyễn Văn thiệp
39Phép trừ và phép chia Máy chiếuNguyễn Văn thiệp
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
412Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.1 Bảng phụNguyễn Văn thiệp
513Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
514Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Nguyễn Văn thiệp
515Thứ tự thực hiện các phép tính Nguyễn Văn thiệp
516Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
517Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
618Kiểm tra 45 phút Nguyễn Văn thiệp
719Tính chất chia hết của một tổng Nguyễn Văn thiệp
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Nguyễn Văn thiệp
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Nguyễn Văn thiệp
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Nguyễn Văn thiệp
824Ước và bội1- bảng phụNguyễn Văn thiệp
925Số nguyên tố. Hợp số.1-Bảng phụNguyễn Văn thiệp
926Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
927Phân tích ra thừa số nguyên tố1 Bảng phụNguyễn Văn thiệp
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1029Ước chung và bội chung Nguyễn Văn thiệp
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1131Ước chung lớn nhất Nguyễn Văn thiệp
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1234Bội chung nhỏ nhất Nguyễn Văn thiệp
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1337Ôn tập chương 1 Nguyễn Văn thiệp
1338Ôn tập chương 1 Nguyễn Văn thiệp
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Nguyễn Văn thiệp
1440Làm quen với số nguyên âm Nguyễn Văn thiệp
1441Tập hợp Z các số nguyên Nguyễn Văn thiệp
1442Thứ tự trong Z Nguyễn Văn thiệp
1543Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngNguyễn Văn thiệp
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngNguyễn Văn thiệp
1546Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên1 Bảng phụNguyễn Văn thiệp
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên Nguyễn Văn thiệp
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngNguyễn Văn thiệp
1650Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1751Quy tắc dấu ngoặc1 Bảng phụNguyễn Văn thiệp
1752Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
1753Ôn tập học kì I Nguyễn Văn thiệp
1754Ôn tập học kì I Nguyễn Văn thiệp
1855Kiểm tra học kì I Nguyễn Văn thiệp
1856Kiểm tra học kì I Nguyễn Văn thiệp
1857Trả bài kiểm tra học kì I Nguyễn Văn thiệp
1858Trả bài kiểm tra học kì I Nguyễn Văn thiệp
1859Quy tắc chuyển vế Nguyễn Văn thiệp
2060Nhân hai số nguyên khác dấubảng phụNguyễn Văn thiệp
2061Nhân hai số nguyên cùng dấu1-Bảng phụNguyễn Văn thiệp
2062Luyện tập1-Bảng phụNguyễn Văn thiệp
2163Tính chất của phép nhân Nguyễn Văn thiệp
2164Tính chất của phép nhân. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2165Bội và ước của một số nguyên Nguyễn Văn thiệp
2266Ôn tập chương II Nguyễn Văn thiệp
2267Ôn tập chương II Nguyễn Văn thiệp
2268Kiểm tra 45' chương II Nguyễn Văn thiệp
2369Mở rộng khái niệm phân số Nguyễn Văn thiệp
2370Phân số bằng nhau Nguyễn Văn thiệp
2371Tính chất cơ bản của phân số1-Bảng phụNguyễn Văn thiệp
2472Rút gọn phân số Nguyễn Văn thiệp
2473Rút gọn phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2474Rút gọn phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2575Quy đồng mẫu nhiều phân số Nguyễn Văn thiệp
2576Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2577So sánh phân số Nguyễn Văn thiệp
2678Phép cộng phân số Nguyễn Văn thiệp
2679Phép cộng phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2680Tính chất của phép cộng phân số Nguyễn Văn thiệp
2781Tính chất của phép cộng phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2782Phép trừ phân số Nguyễn Văn thiệp
2783Phép trừ phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2884Phép nhân phân số Nguyễn Văn thiệp
2885Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Máy chiếuNguyễn Văn thiệp
2986Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2987Phép chia phân số Nguyễn Văn thiệp
2988Phép chia phân số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
2989Hỗn số, số thập phân, phần trăm Nguyễn Văn thiệp
3090Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
3091Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
3092Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
3093Kiểm tra 45 phút Nguyễn Văn thiệp
3194Tìm giá trị phân số của một số cho trước Nguyễn Văn thiệp
3195Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
3196Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
3297Tìm số biết giá trị phân số của nó Nguyễn Văn thiệp
3298Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
3299Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
33100Tìm tỉ số của hai số Nguyễn Văn thiệp
33101Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
33102Biểu đồ phần trămMáy chiếuNguyễn Văn thiệp
34103Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Nguyễn Văn thiệp
34104Ôn tập chương III Nguyễn Văn thiệp
34105Ôn tập chương III Nguyễn Văn thiệp
35106Ôn tập cuối năm Nguyễn Văn thiệp
35107Ôn tập cuối năm Nguyễn Văn thiệp
35108Ôn tập cuối năm Nguyễn Văn thiệp
36109Kiểm tra học kì II Nguyễn Văn thiệp
36110Kiểm tra học kì II Nguyễn Văn thiệp
36111Trả bài kiểm tra học kì II Nguyễn Văn thiệp