PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
SỔ MƯỢN THIẾT BỊ DẠY HỌC
Năm học :
Từ ngày:  Đến ngày: