PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM SƠN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Ninh Thị DungÂm nhạc6A     
2Ninh Thị DungÂm nhạc7A     
3Ninh Thị DungÂm nhạc7B     
4Ninh Thị DungÂm nhạc8A     
5Ninh Thị DungÂm nhạc9A     
6Chu Thị KhanhCông nghệ6A     
7Cao Thị BảnCông nghệ7A     
8Cao Thị BảnCông nghệ7B     
9Phạm Tiến HạnhCông nghệ8A     
10Cao Thị BảnCông nghệ9A     
11Nguyễn Đình CửuĐịa lí6A     
12Nguyễn Thị HườngĐịa lí7A     
13Nguyễn Thị HườngĐịa lí7B     
14Nguyễn Thị HườngĐịa lí8A     
15Nguyễn Thị HườngĐịa lí9A     
16Nguyễn Đình CửuGdcd6A     
17Trần Đức VũGdcd7A     
18Trần Đức VũGdcd7B     
19Trần Đức VũGdcd8A     
20Trần Đức VũGdcd9A     
21Nguyễn Văn ThiệpHóa học8A     
22Nguyễn Văn ThiệpHóa học9A     
23Bùi Thị NgaLịch sử6A     
24Bùi Thị NgaLịch sử7A     
25Bùi Thị NgaLịch sử7B     
26Bùi Thị NgaLịch sử8A     
27Bùi Thị NgaLịch sử9A     
28Phùng Văn TuệMĩ thuật6A     
29Phùng Văn TuệMĩ thuật7A     
30Phùng Văn TuệMĩ thuật7B     
31Phùng Văn TuệMĩ thuật8A     
32Phùng Văn TuệMĩ thuật9A     
33Hoàng Thị Lan AnhNgoại ngữ6A     
34Nguyễn Thị HuyềnNgoại ngữ7A     
35Nguyễn Thị HuyềnNgoại ngữ7B     
36Hoàng Thị Lan AnhNgoại ngữ8A     
37Hoàng Thị Lan AnhNgoại ngữ9A     
38Đoàn Thị ThoanNgữ văn6A     
39Hồ Thị HuệNgữ văn7A     
40Hồ Thị HuệNgữ văn7B     
41Bùi Thị NgaNgữ văn8A     
42Bùi Thị HằngNgữ văn9A     
43Cao Thị BảnSinh học6A     
44Cao Thị BảnSinh học7A     
45Cao Thị BảnSinh học7B     
46Cao Thị BảnSinh học8A     
47Cao Thị BảnSinh học9A     
48Chu Thị KhanhThể dục6A     
49Chu Thị KhanhThể dục7A     
50Chu Thị KhanhThể dục7B     
51Chu Thị KhanhThể dục8A     
52Chu Thị KhanhThể dục9A     
53Nguyễn Văn ThiệpToán6A     
54Phạm Tiến HạnhToán7A24    
55Phạm Tiến HạnhToán7B     
56Nguyễn Xuân DươngToán8A     
57Nguyễn Thị ThuânToán9A     
58Đoàn Thị ThoanTự chọn6A     
59Nguyễn Văn ThiệpTự chọn6A     
60Phạm Tiến HạnhTự chọn7A     
61Hồ Thị HuệTự chọn7A     
62Hồ Thị HuệTự chọn7B     
63Phạm Tiến HạnhTự chọn7B     
64Bùi Thị NgaTự chọn8A     
65Nguyễn Thị ThuânTự chọn8A     
66Bùi Thị HằngTự chọn9A     
67Nguyễn Thị ThuânTự chọn9A     
68Nguyễn Thị ThuânVật lí6A     
69Nguyễn Thị ThuânVật lí7A     
70Nguyễn Thị ThuânVật lí7B     
71Nguyễn Thị ThuânVật lí8A     
72Nguyễn Thị ThuânVật lí9A